Denne hjemmeside benytter cookies, som anvendes for at samle information omkring hvor mange mennesker, som besøger denne hjemmeside. Såfremt du fortsat anvender vores hjemmeside, så accepterer du brugen af cookies. Hent mere information omkring cookies brugt på Vestas.com og hvordan disse kan slettesCookiepolitik

Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver indsamling, brug og videregivelse af personlige data fra Vestas-koncernens side med Vestas Wind System A/S som overordnet dataansvarlig. "Vestas", "vi" eller "os" er ensbetydende med moderselskabet, Vestas Wind Systems A/S, eller et hvilket som helst af dets datterselskaber, joint ventures og tilknyttede selskaber i Vestas-koncernen (i fællesskab betegnet som "Vestas-koncernen"), hvorom nærmere oplysninger er tilgængelige på Vestas-webstedet (www.vestas.com).

Du kan bruge dette websted uden at afsløre din identitet. Når du besøger vores websted, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indsamle ikke-personlige data (f.eks. hvilken type internetbrowser og operativsystem du bruger, domænenavnet på det websted du sidst har besøgt, antal besøg, gennemsnitligt tidsforbrug på webstedet og viste sider).

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger vedrører personlige data, vi muligvis indsamler under dit besøg på webstedet, herunder f.eks. en IP-adresse. Hvis du registrerer dig vedr. en af vores serviceydelser eller kontakter os via formularer, vises der detaljerede oplysninger om, hvilke data vi indsamler, og hvordan dine data behandles i forbindelse med din registrering. Det kan f.eks. være oplysninger om navn, postadresse, e-mail-adresse, andre kontaktoplysninger osv.

Hvis du følger et link til et andet websted (herunder også websteder, der drives af Vestas), kan andre politikker om beskyttelse af personlige oplysninger være gældende. Du bør læse sådanne politikker, inden du videregiver personlige data til sådanne websteder, og acceptere at disse websteders brug af dine personlige data er underlagt de pågældende politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

Med "behandling" menes, at Vestas indsamler, bruger, videregiver, lagrer og sletter dine personlige data.

Vestas har ansvaret for at sikre, at vi bruger de personlige data i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Vestas indsamler og behandler kun dine personlige oplysninger, hvis vi har et legitimt grundlag for behandlingen iht. gældende lovgivning, herunder f.eks.:   

Vi har indhentet dit samtykke,

Det er nødvendigt for at overholde en aftale med dig,

Vi er juridisk forpligtet til at gøre det eller

Vi har en legitim interesse.

HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONLIGE DATA

Vestas registrerer og behandler personlige data om dig for at levere de bestilte
serviceydelser, når du:

  • Kontakter Vestas,
  • Tilmelder dig nyhedsbreve eller
  • Videregiver nogen form for personlige data til os via vores websted eller applikationer.

Vi baserer behandlingen på vores legitime interesse i at drive vores daglige forretning og være i stand til at levere vores serviceydelser til dig.

Vestas styres af nedenstående principper ved behandling af personlige data:

1.         Vi indsamler kun personlige data til specifikke formål;

2.         Vi indsamler ikke personlige data ud over det, der måtte være nødvendigt for at nå sådanne formål;

3.         Vi vil ikke bruge personlige data til andre formål, end de er indsamlet til, bortset fra det, der fremgår heraf, eller hvis der på forhånd er indhentet samtykke;

4.         Vi overfører ikke personlige data til tredjeparter eller over landegrænser bortset fra det, der fremgår heraf, eller hvis der på forhånd er indhentet samtykke;

5.         Vi følger høje tekniske standarder for at sørge for, at vores behandling af personlige data er sikker;

6.         Bortset fra det, der fremgår heraf, opbevarer vi ikke personlige data i identificerbar form længere, end det måtte være nødvendigt for at opfylde formålet, eller som det måtte være foreskrevet ved lov.

VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE DATA

Vestas er en global virksomhed. Vores kunder og vores aktiviteter er spredt rundt om i verden. Som følge deraf indsamler og overfører vi personlige data på globalt plan. Det betyder, at vi muligvis vil overføre dine personlige data til lokaliteter uden for dit land. I situationer, hvor vi overfører dine personlige data til et andet land uden for EØS-området, sørger vi for, at dataene beskyttes og overføres på en måde, der stemmer overens med lovkravene. Vi har fastlagt interne regler for at sikre en passende grad af beskyttelse, uanset hvor i Vestas-koncernen dine data måtte befinde sig. 

Vi vil muligvis også dele dine personlige data med parter uden for Vestas-koncernen som beskrevet nedenfor:

•      med tredjepartsudbydere af serviceydelser, der leverer serviceydelser til os, som skal muliggøre eller understøtte de formål, der fremgår af denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. Vestas' IT- og kommunikationsudbydere). Disse tredjeparter underkastes passende databeskyttelsesforpligtelser;

•      i det omfang gældende lovgivning måtte kræve det, f.eks. hvis vi har pligt til at videregive dine personlige data for at efterkomme en juridisk forpligtelse eller fastlægge, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder;

SIKKERHED

Vestas træffer alle passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte dine personlige data og har implementeret nødvendige sikkerhedsforholdsregler for at passe på dine data. Enhver form for personlige data, der indsendes, behandles som strengt fortrolige og vil kun blive behandlet til de formål, som de er indsamlet til.

COOKIES

Vi sporer automatisk, hvordan det til rådighed stillede indhold bruges. Denne sporing giver os mulighed for at opnå en bedre forståelse af områder, der potentielt kan forbedres, så vi kontinuerligt forbedrer relevansen og tilgængeligheden af det indhold, vi tilbyder. En af de benyttede metoder er cookies. Du kan læse mere om vores cookie-politik i cookie-erklæringen.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE DATA

Varigheden af vores opbevaring af dine personlige data varierer og afgøres af følgende kriterier:

•      formålet, som vi bruger dataene til (beskrevet yderligere i denne politik) – vi er nødt til at beholde dataene så længe, som det er nødvendigt til dette formål; og

•      juridiske forpligtelser – lovgivning og regler kan fastlægge en mindsteperiode for, hvor længe vi skal beholde dine personlige data.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig. Du har desuden ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personlige data og rette de behandlede data, hvis det måtte være relevant. Bemærk venligst, at Vestas muligvis ikke altid er forpligtet til at efterkomme en sådan anmodning.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt i dine personlige data, eller hvis du vil gøre indsigelse imod behandling af dataene eller rette behandlede data, bedes du kontakte os på: dataprivacy@vestas.com. Hvis du derudover har nogen form for klager vedr. Vestas' behandling af dine personlige data, kan du kontakte Datatilsynet.